Ungdomskommittén

Medlemmar 2019

 • Henrik Petersson

 • Kristian Petersson

 • Lotta Stigsson

 • Henrik Lilja

Uppgifter

 • Säkerställa att styrelsens beslutade mål och strategier för barn- och ungdomsverksamheten omsätts i konkret handling. Detta inkluderar även uppföljning och utvärdering av barn- och ungdomsverksamheten.

 • Bidra till att LEIFs alla barn och ungdomar upplever att de har möjlighet att påverka sin förening.

 • Säkerställa att barnkonventionen efterlevs i alla led inom föreningen.

 • Ungdomskommittén har dessutom en: rådgivande roll – gentemot ledare, tränare, samt styrelsen.

Arbetsmetod

 • Analysera och löpande presentera förslag på hur kommunikationen mellan sportkontoret och föreningens tränare/ledare kan vidareutvecklas

 • Kartlägga LEIF:s upptagningsområden i syfte att kunna presentera förslag på hur ännu fler barn och ungdomar kan inkluderas i LEIF verksamhet.

 • Analysera spelarnas olika resor genom LEIF (från knatte till ungdomslag) i syfte att kunna presentera förslag på förbättringar hur verksamheten kan vidareutvecklas.

 • Följa upp och säkerställa att LEIF:s alla ledare och tränare efterlever föreningens värderingar.