Sponsorgruppen

På uppdrag av styrelsen har det bildats en grupp vars främsta uppgift är att skapa ett bra samarbetsklimat med företagen, kommun och medlemmar och därmed på sikt öka intäkterna.

Sponsorgruppen består av Kurt Olausson, Tyrone Svensson, Markus Jonsson och Hans Jonasson.