Mobbningpolicy

Vad är mobbing?

 • Mobbing är inte en engångsföreteelse utan en systematisk kränkning. Det betyder inte att man måste bli illa behandlad åtskilliga gånger för att det ska räknas.
 • Det kan faktiskt räcka med ett par gånger om den utsatte mår dåligt. Det är bara den utsatte som kan avgöra hur den känner sig och vi har alltid ansvar att ta andras känslor på allvar. En kränkning är redan vid ett tillfälle en gång för mycket.
 • Det är viktigt att handla genast.
 • Vi i LEIF anser att mobbing är när en eller flera personer blir utsatta för verbala uttryck om utseende, hudfärg eller olik tänkande. Det gäller även om någon eller några personer blir utsatta för fysiskt våld eller påtryckningar av ovan nämnda orsak.
 • Det är alltid den utsattes upplevelse som bestämmer vad gränsen går.

Policy för mobbning

 • LEIF ska sträva efter att alla som vill vara med i föreningen ska få vara det, det grundläggande för alla som på något sätt är delaktiga i föreningen ska bidra till att sammanhållningen och hjälpsamheten till varandra skall vara den bästa.
 • Vi vill värna om våra medlemmar och genom att vara nära vår verksamhet kunna uppmuntra till oliktänkande och ändå skapa en stark ”VI KÄNSLA”.
 • Våra ledare ska känna trygghet i hur vi ska agera tillsammans med våra spelare genom olika informationsträffar.
 • Det ställer krav på att alla ledare i föreningen är lyhörda och inte accepterar ovan nämnda agerande, varken från spelare eller andra ledare.
 • Ledare och spelare som bryter mot detta kan komma att befrias från sitt uppdrag inom föreningen.

Mål för LEIF

 • LEIF vill vara en klubb som är känd för sin sammanhållning och att olika åsikter respekteras, vi vill vara en klubb som människor söker sig till för att umgås och ha en meningsfull och hälsosam fritid.