Blankett: Personuppgifter

Från och med maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i Sverige och det behöver vi som förening förhålla oss till. GDPR syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter. Med anledning av det har föreningen tagit fram en integritetspolicy baserat på rekommendationer från Riksidrottsförbundet.

Ibland händer det att Liatorps IF / Eneryda IF publicerar bilder och filmer samt namn på föreningens medlemmar på hemsida och sociala medier i samband med exempelvis träningar, tävlingar, läger och andra aktiviteter. Det kan också förekomma även att media ber oss att skicka in tävlingsrapporter och bilder från klubben. Detta innebär att Liatorps IF / Eneryda IF behöver respektive medlems uttryckta samtycke för att behandla vissa personuppgifter, i detta fall samtycke till att klubben får publicera medlemmens namn samt bild och film på hemsida, sociala medier och vid inskick till media.

Tryck här för blanketten i PDF-form

Blanketten skrivs för hand med bläck och ges till någon i de båda styrelserna eller lagledare.