Alkohol – och drogpolicy

Policy för tobak, alkohol, narkotika och doping

  • LEIF övergripande policy är att arbeta för en hälsosam verksamhet utan tobak, alkohol, narkotika och doping med särskilt ansvar för medlemmar upp till 18 år. Ett extra stort ansvar i detta arbete vilar på föreningens ledare genom att vara förebilder.
  • LEIF stödjer riksidrottsförbundets regler för olika former av droger.

Mål för LIF avseende tobak, alkohol, narkotika och doping

  • LEIF vill medverka till att minska tobaksanvändningen och alkoholanvändningen bland föreningens medlemmar, minska ungdomars alkoholkonsumtion, samt bedriva en narkotika – och dopningfri verksamhet.

Om narkotika och doping

  • All användning och hantering av narkotika är ett brott enligt svensk lag och även ett allvarligt brott mot föreningens grundläggande värderingar och drogpolicy. Detsamma gäller all användning och hantering av dopingmedel.
  • Narkotika och dopningshantering / användning kommer att polisanmälas.

Om alkohol och tobak

LEIF tillåter inte medlemmar under 18 år har med sig eller använder någon form av tobak eller alkohol när de är på idrottsplatsen, eller deltar i något arrangemang där LEIF är med.

  • Alla lokaler på idrottsplatsen skall vara rök – och alkohol fria, undantag för detta görs för alkohol på föreningsfester då endast seniorspelare är närvarande.
  • På de föreningsfester där alkohol serveras eller säljs måste man ha fyllt 18 år för att få nyttja detta. Man får delta utan alkohol på dessa föreningsfester om man är under 18 år.
  • Ledare skall inte röka eller använda alkohol vid aktivt utövande av sitt ledarskap under träning och match.
  • All langning av alkohol till medlemmar under 18 år kommer att polisanmälas.